Polityka prywatności serwisu www.sklepnuty.pl

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług wysyłki elektronicznej Produktów poprzez Serwis. 

2. Administratorem danych osobowych tj. podmiotem odpowiedzialnym za Państwa dane oraz decydującym o tym, jak będą one wykorzystywane jest Damian Bryk przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod nazwą Damian Bryk zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 865-256-70-62, ul. Wojska Polskiego 2 lok.16, 37-450 Stalowa Wola,

 (dalej, jako sklepnuty.pl)

3. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jest Damian Bryk przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod nazwą Damian Bryk zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 865-256-70-62, ul. Wojska Polskiego 2 lok.16, 37-450 Stalowa Wola,

4. Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób możemy korzystać z Państwa danych osobowych i stanowi ona  integralną część Regulaminu sklepu internetowego – sklepnuty.pl

5. Niniejsza polityka prywatności może być aktualizowana. Data ostatnich zmian pojawi się na stronie internetowej, tak, więc należy regularnie śledzić politykę prywatności. Mogą być okresowo opracowywane nowe lub oferowane dodatkowe usługi lub funkcjonalności. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług lub funkcjonalności spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzone lub przetwarzane są Państwa dane osobowe, zostaną przekazane Państwu dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi lub funkcjonalności będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolowane jest ich wykonywanie i stale sprawdzana ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz POLITYKA PLIKÓW COOKIES]. 

7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

8. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

9.  Celem  przetwarzania danych, które są niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, jest w szczególności:

a)      umożliwienie świadczenia usługi drogą elektroniczną, a także pełnego korzystania z usług Sklepu,

b)     obsługa składanych przez Państwa reklamacji oraz zgłoszeń,

c)      zakładanie i zarządzanie Państwa kontem oraz rozwiązywanie problemów technicznych,

d)     umożliwienie Państwu rejestracji, jako Kupujący w naszych serwisach,

e)      przetwarzanie Państwa transakcji oraz prowadzenie właściwej korespondencji z Państwem,

f)       dostarczenie Państwu informacji o najnowszych wiadomościach lub specjalnych ofertach, które mogą Państwa interesować.

10. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

11. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

12. Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, jednak nie krócej niż do ustania możliwości dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.

13. Państwa dane będą przechowywane na serwerach internetowych utrzymywanych przez firmę Magico Bartłomiej Banaczyk, ul. Ofiar Katynia 2, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 8652534878.

14. Jeżeli podstawą do przetwarzania danych była Państwa zgoda, będą one przetwarzane do momentu jej cofnięcia bądź ograniczenia.

15. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes sklepnuty.pl, będą one przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

16. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest nałożony na sklepnuty.pl obowiązek prawny, będą one przetwarzane w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

17. Gwarantuje się spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO” oznaczającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

18. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis sklepnuty.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

19. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem ........... lub poprzez drogę elektroniczną rodo@sklepnuty.pl

Polityka plików COOKIES

Strona internetowa na której się znajdujesz nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Ciasteczko - (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. (Źródło Wikipedia.org)

Używając tę stronę internetową zgadzasz się na opisaną tutaj politykę prywatności. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym dostęp do tych danych jest operator serwisu XXX.

W tym serwisie internetowym stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: pliki "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pliki sesyjne usuwane są z pamięci Twojego komputera kiedy zamykasz przeglądarkę internetową. Natomiast pliki stałe zachowywane są w Pamięci Twojego komputera do póki nie zostaną usunięte lub do moment wygaśnięcia ich ważności.

PLIKI COOKIES UŻYWAMY DO:

dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji strony internetowej pod kątem poprawy wydajności, rozpoznania urządzenia użytkownika oraz wyświetlenia odpowiednich treści dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb

przetwarzania danych statystycznych w ramach systemu Google Analytics służącego do analizy ruchu sieciowego. Google Analytics generuje i przetwarza dane statystyczne oraz inne dodatkowe informacje na temat użytkowników odwiedzających witrynę oraz ich działań wykonywanych w serwisie. Informacje te przetwarzane są na podstawie plików cookie zapisywanych w pamięci urządzenia użytkownika. Firma Google przechowuje i przetwarza te informacje. Jej politykę prywatności możesz przeczytać pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html

utrzymania sesji użytkownika serwisu oraz zapamiętaniu listy produktów w Twoim koszyku, dzięki której możesz swobodnie przeglądać witrynę bez potrzeby logowania po każdym przeładowaniu strony.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz jednak zmienić te ustawienia i całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookie lub wymusić informowanie Cię o każdorazowej próbie zapisania plików cookie. Ustawienia te dostępne są w konfiguracji każdej przeglądarki internetowej.

Jednocześnie jako operator serwisu informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookie w naszej witrynie może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na tej stronie internetowej. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów.