Pieśni patriotyczne wyrazem pamięci narodowej

Scenariusz akademii z okazji 3 maja, to wyzwanie dla nauczycieli i wychowawców. Wielu korzysta ze sprawdzonych opracowań, szukając inspiracji w internecie i pomocach dydaktycznych. Warto jednak, skonsultować wybór pieśni, z prowadzącym zajęcia muzyczne. To właśnie on, doskonale zna piosenki na keyboard i potrafi określić stopień ich trudności.

Mazurek Dąbrowskiego, jak zagrać Hymn Polski

W trakcie apelu z okazji upamiętnienia wydarzeń patriotycznych, wybrzmieć powinien Hymn Polski. Mobilizuje on uczniów, do przyjęcia odpowiedniej postawy i skupienia. Opisuje wiarę, walczących ówcześnie żołnierzy w odzyskanie niepodległości, przywrócenie granic kraju i suwerenność narodu polskiego. Tę Pieśń Legionów Polskich napisał w 1797 roku, w miasteczku Reggio Emila, Józef Wybicki. Tekst i melodia mazurka znana jest dzieciom od przedszkola, dlatego nauka gry nie sprawi większych trudności. Łatwe nuty, można bez przeszkód poznać na lekcji muzyki, a przy odpowiedniej motywacji i ćwiczeniom, zaprezentować podczas szkolnego występu. Już niebawem zapis nutowy, odnajdziesz w naszym sklepie internetowym.
Ciekawostka! W poprzednich wiekach narodowym uroczystościom towarzyszyła, średniowieczna pieśń Gaude Mater Polonia, co oznacza Raduj się Matko Polsko. Obecnie wykonywana podczas inauguracji roku akademickiego.

Pieśni na 3 maja, czyli utwory, które wykorzystasz w trakcie programu słowno- muzycznego

Konstytucja to najwyższy akt prawny. Uchwalona 3 maja 1791 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego , była pierwszą Ustawą Zasadniczą w Europie. Zgromadzeni na Zamku Królewskim w Warszawie posłowie zatwierdzili dokument, który wprowadzał zmiany w funkcjonowaniu państwa. Polska Obojga Narodów stała się Rzeczpospolitą. Zniesiono liberum veto, a szlachta straciła wiele ze swoich przywilejów. Pieśni, które doskonale nadają się na obchody związane z tym wydarzeniem to zdecydowanie:

Witaj Majowa Jutrzenko,
napisana podczas powstania listopadowego. To pieśń, bez której trudno wyobrazić sobie dzień 3 maja;
Wojenko, wojenko,
utwór stworzony na podstawie ludowej melodii. Nawiązuje do staropolskich lamentów żołnierskich. Werset „Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi” jest ponadczasowy i wciąż oddaje ducha wiary w zwycięstwo i pomoc z Nieba;
Szara Piechota
podobnie jak wcześniejsza pieśń powstała w trakcie I wojny światowej w szeregach Legionów Polskich. Bardzo często wykonywana na Koncertach Niepodległości.

Patriotyzm współczesny, czyli co na to Młodzi?

Jest wartością niezwykle potrzebną. Oznacza miłość i szacunek do Ojczyzny. Wierność w obliczu zagrożenia. Patriotyzm współczesnych nastolatków to również udział w obchodach świąt i rocznic ważnych dla Polski, a szczególną frekwencją cieszy się marsz niepodległości. Modne stały się ubrania z barwami i oznaczeniami narodowymi. Gadżety patriotyczne, poznawanie polskiej historii i kultury, troska o język polski czy choćby odpowiedzialna obecność na wyborach są elementem tożsamości młodych patriotów. Chętnie angażują się w działalność charytatywną i społeczną, są w tym pełni zapału i wiary w dobre intencje drugiego człowieka.

Udostępnij:

Inne nasze wpisy

Top