Majówka 2022, czyli gdzie można spędzić wieczór w maju

W Polsce powszechne jest wielkie nabożeństwo do Matki Bożej. Przez wieki powstawały pieśni i modlitwy ku Jej czci. Ta pobożność naznaczona jest cudownym wstawiennictwem Maryi, która wyprasza u Jezusa łaski dla swoich dzieci. Modlitwa świętego Bernarda potwierdza, że nikt kto się odda w niewolę Maryi nie pozostanie sam. „Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.” W miesiącu maju, w kościele katolickim powszechne są nabożeństwa zwane majówkami.

W ich trakcie śpiewana jest Litania Loretańska. Składa się z wezwań na cześć Najświętszej Maryi Panny. W 2020 roku Stolica Apostolska ogłosiła, dodanie do niej 3 nowych sformułowań. W języku polskim brzmią one: Matko miłosierdzia, Pociecho migrantów, Matko nadziei. Każde z nich dostało swoje konkretne miejsce w szeregu litanijnych zwrotów wysławiających Maryję.

Litania loretańska z nowymi wezwaniami dostępna jest na wielu stronach internetowych poświęconych modlitwom maryjnym.

Tradycje ludowe - spotkania przy kapliczkach

Jeszcze kilka lat temu w majowe wieczory słychać było śpiew. To odbywające się majówki w plenerze. Ten zwyczaj gromadził wiernych wokół wcześniej przystrojonych przydrożnych kapliczek. W niektórych miejscach w Polsce na nowo kultywuje się tradycje majowych nabożeństw poza kościołem i pośród sąsiadów. Majówka to spotkanie modlitewne, gdzie przynoszono na nie książeczki lub zeszyty, do których przepisywano ręcznie teksty pieśni maryjnych. Każda pieśń jest jak kwiaty dla Matki Bożej.

Maj miesiącem maryjnym, czyli majówki w kościele

Wieczorne nabożeństwo w kościele rozpoczyna pieśń na cześć Matki Bożej. Chwalcie łąki umajone, której autorem jest nietuzinkowa postać księdza Karola Antonowicza, doskonale wprowadza w nastrój majowych wizyt u Maryi. Centralnym momentem jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, a towarzyszy temu śpiew pieśni eucharystycznej. Wierni adorując Pana Jezusa ukrytego pod postacią chleba wznoszą wzrok do najczulszej z Matek w wezwaniach Litanii, a po niej w modlitwie Pod Twoją obronę. Poruszająca aklamacja kapłana kończy chwile spotkania i oddaje cześć Najświętszej Panience, prosząc abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Maryjne, majowe pieśni kościelne

Podczas majówek główną modlitwą jest śpiew. Istnieje obszerny wybór kompozycji muzycznych poświęconych Matce Bożej. Wielu obecnych na nabożeństwach majowych zna je z dzieciństwa, kiedy zabierani do kościoła by chwalić Pannę Maryję z łatwością poznawali teksty i melodie tych utworów. To właśnie one sławią błogosławione życie Bogarodzicy. Przez Jej ręce obecni w kościele wznoszą swój głos, prosząc o wstawiennictwo u Jezusa. Jedną ze znanych pieśni jest: Pozdrawiam Ciebie Matko, która na zakończenie majówki jest wspaniałą okazją do zawierzenia jej swoich zmartwień w słowach: pozdrawiam Ciebie Pani, nadziejo moich próśb...w swe dłonie weź nasz los. To Ona przez pokorę jest Matką, która ocala. Maryja temu kto się jej w pełni zawierzy, według Ludwika Marii de Montforta zanurza człowieka w morzu swych łask, przyozdabia go swoimi zasługami, wspiera go swoją potęgą, oświeca go swym światłem, napełnia swoją miłością i udziela mu swych cnót: pokory, wiary, czystości i innych, staje się jego rękojmią, dopełnieniem i jego wszystkim u Jezusa (z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Pannie).

Udostępnij:

Inne nasze wpisy

Top